covid19vaccinen.se

en webbplats om covid-19 utan spårning och utan tracking

Lista Över Artiklar

Arkivet. All Information På En Plats.

Publicerad december 2023. Uppdaterad juli 2024.

Detta är covid19vaccinens Index Arkiv. Här finner du länkar till allt från Twitter konton till videos, vittnesmål, avtal - med mera. Allt DU behöver göra är att klicka på länken för det du vill åt. Oftast är det PDF-filer som laddas, och dom laddas alltid från en extern och säker plats med end-to-end kryptering.

Jag vill dela något

Om du har något som du vill att covid19vaccinen.se tillgängliggör via hemsidan ombeds du ta kontakt via mejl på c19vaccinen[at]proton.me med ditt material. Tänk på att bifoga länkar som styrker ditt material och gällande studier så måste varje enskild studie vara peer-reviewed.


Budskapet: Sprid Gärna Vidare

Vad som började 1965 har med tiden kommit att handla om ett "virus", så dödligt att bara ett enda "test", kan fastställa om du är infekterad. Därefter hotas du ta ett "vaccin" med en säkerhetsmarginal på 0.84% i syfte att skydda dig själv och andra, utan medicinskt medgivande om erkända bieffekter.

Inte heller gick processen om dess nödgodkännande rätt till. Många olika personer och myndigheter var involverade, och vissa är det fortfarande. Kampen mot en covid-19 vaccinfri värld går vidare tack vare att många vågar berätta, tack vare att många säger ifrån, pratar öppet med okända såväl som bekanta - osv. Tillsammans vinner vi.


Twitter Konton Att Följa

 1. covid19vaccinen
 2. Sjuksköterskeuppropet
 3. Läkaruppropet
 4. Dr. Peter McCullough
 5. Dr. Pierre Kory
 6. Dr. Jessica Rose
 7. Dr. Simone Gold
 8. Dr. Aseem Malhotra
 9. Brook Jackson (Pfizer visselblåsare)
 10. CovidAnalysis (Studier m.m; Ivermektin, HCQ)

Övriga länkar och information

 1. Svenska Läkemedelsförsäkringen
 2. Svenska Läkemedelsförsäkringen - Skadeanmälan Online
 3. Jessica Rose, VAERS Data
 4. Peter McCullough + Behandlingsprotokoll
 5. Dr. Robert Malone
 6. Robert Malone, Substack
 7. Studier om Ivermektin, HCQ m.m
 8. Extern sida: Allt Om Biverkningar

PHMPT Gruppen (Public Health and Medical Professionals for Transparency)

Det är tack vare denna grupp som majoriteten av "oss alla" fick, får, och fått vetskap om hur illa allt verkligen är. Naturligtvis finns det enskilda personer som arbetar hårt med olika projekt från olika håll - men denna grupp är unik.

Gruppen inte enbart gick samman och gjorde allt som krävdes för att få ut ALLA dokument om Pfizer, de kliniska studierna osv - dom har dessutom tillgängliggjort samtliga dokument på sin hemsida. Så till er som tror på att allt gick rätt till, NI HAR FEL.

 1. PHMPT:s Hemsida
 2. PHMPT:s Medlemmar
 3. Pfizer 16+ Court Documents
 4. Pfizer 12-15 and Moderna Court Documents
 5. Pfizer 12-15 Documents
 6. Moderna Documents

Biverkningar, Toxicitet, Ivermektin Studier, och Obduktion Som Bekräftar Dödsfall pga Vaccination

 1. 1 000+ Studier om biverkningar / allvarliga biverkningar
 2. Om vaccinens biverkningar och toxicitet
 3. Om vaccinens biverkningar och Hepatit
 4. Studier Om Ivermektin och Dess Säkerhet & Effektivitet Mot Covid-19
 5. Obduktion Visar Dödsfall pga Vaccination
 6. Missinformation i Den Kliniska Studien om Vaccinens Effektivitet & Säkerhet: Relativ Risk och Absolut Risk: Del Ett
 7. Missinformation i Den Kliniska Studien om Vaccinens Effektivitet & Säkerhet: Relativ Risk och Absolut Risk: Del Två
 8. Den centrala rollen för naturliga mördarceller för att förmedla akut myokardit efter mRNA COVID-19-vaccination
 9. Differentiella ökningar av överdödlighet i de tyska federala staterna under covid-19-pandemin pga Vaccination

Böcker att köpa

 1. The Great Vaccine Coverup: Unsafe and Ineffective
 2. Canary In a Covid World: How Propaganda and Censorship Changed Our World
 3. COVID-19 and the Global Predators: We are the Prey
 4. The Wuhan Cover-Up: And the Terrifying Bioweapons Arms Race (Children’s Health Defense)
 5. Vax-Unvax: Let the Science Speak (Children’s Health Defense)
 6. Shots Fired: Vaccine Weapons, Medical Tyranny, and the War Against Humanity
 7. The COVID-19 VACCINES & Beyond: What the Medical Industrial Complex is NOT Telling Us

Medgivande & Information Om Risk

För att patienten ska kunna ge sitt medgivande till det man kallar för "vaccination" mot "covid-19" så krävs det att vårdpersonalen informerar om alla risker och kända biverkningar. Detta sker inte, oavsett vilken vårdinstans patienten vänder sig till.

Exempelvis så nämns INTE blodproppar, hjärnblödning, infertilitet, organskador, hjärtproblem (myokardit, perikardit, myoperikardit), inflammationer, inflammerat nervsystem, utslag, hjärndimma - med mera.

Kvinnors mens påverkas negativt efter vaccination. Utöver detta är det också ett faktum att mRNA förmedlas och sprids via bröstmjölken.

Dokumentet går igenom den icke existerande säkerheten och effektiviteten, dödsfall och allvarligt negativa bieffekter, om hur säkra och effektiva läkemedel undanhållts allmänheten trots att läkare får lov att ge dessa på recept. Läkemedelsföretagen, FoHM, Läkemedelsverket, EMA, FDA och CDC ignorerar detta.

Senaste nytt är hur FDA försöker säga att nekandet och förbudet mot Ivermektin var bara en "rekommendation", det var inget "tvång".

Om lagbrottet inom Patientlagen, 3:e kap 6:e stycket

1§ Patienten ska få information om: 6. väsentliga risker för komplikationer och biverkningar. Det underlag, information, och samtycke som patient inför vaccination godkänner nämner ingenting om de risker för komplikationer och biverkningar (inkl. allvarliga biverkningar) som finns dokumenterade.

Detta är ett tydligt lagbrott. Att ge patienten i fråga en bipacksedel är inte tillräckligt. Som patient kan Du inte förväntas förstå dess information som helhet. Även information såsom peer-reviewed publicerade studier måste ges till patienten, trots att dom för många är svåra att förstå. Detta är ett grovt lagbrott som begås dagligen i Sverige, och det borde polisanmälas.

Ladda Ner "Medgivande: Din Rätt Till Medicinskt Samtycke"


Läkemedelsverket & Fusket Med Godkända Doser

GMP-certifikat. Lägg det ordet på minnet. Ring och fråga Svenska Läkemedelsverket om deras tankar och funderingar kring detta. Jag skulle själv vilja veta hur dom resonerade då dom med uppsåt köpte in det man visste var fel och farligt. Du kan också skicka mejl tll deras regisrator mejl på följande adress: registrator@lakemedelsverket.se

Skriv och mejla tills du får svar och ge inte upp innan ett "vettigt" svar skickas tillbaka. Läkedemedelsverket, precis som Folkhälsomyndigheten, tenderar att besvara med en fras liknande dessa: "Vi kommenterar inte enskilda studier..." eller "All information om säkerhet och hur processen för godkännande av vaccin finns på följande plats... LÄNK, Lönk 2... osv"

Låt dig inte "luras" av detta, utan KRÄV ett seriöst svar samtidigt som du efterfrågar namnet tillsammans med e-post till den eller dem som ansvarar för det publicera materialet på respektive myndighets hemsida.

Får du väl ut extra kontaktinformation kan du enkelt skicka samma frågor till de ansvariga och försöka få ett svar från dem. Igen - GE INTE UPP!

Länken till PDF dokumentet om "Medicinskt Medgivande" ligger precis här under, och ett tips / råd är att du bifogar både länken till dessa två dokument, samt som bifogade filer.

Varför? För att annars riskerar du att få svar tillbaka relativt omgående med något av de två följande utlåtanden:

 1. "Vi får inte öppna externa icke godkända länkar från okänd källa, så jag får dig återkomma med ditt ärende, alternativt dina frågor."
 2. "Vi kan inte kommentera enskilda studier."

Länk tll "Medicinskt Medgivande": "Medgivande: Din Rätt Till Medicinskt Samtycke"

Länkt till Certifikat fusket som svenska Läkemedelsverket var delaktiga i: PDF: GMP Certifikatet Som Läkemedelsverket Fuskade Med"

Ladda ner båda och läs igenom dom. Därefter, ring / mejla både Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket.

Glöm inte bort att det är Läkemedelsverket i Sverige som arbetar för dig. Deras uppdrag går ut på följande: "att arbeta för att patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att de används ändamålsenligt och effektivt."

Det finns alltså anledning att ifrågasätta deras intriktning avseende covid-19 vaccinen, hur deras kommunikation gentemot den svenska befolkning sett ut, ser ut - och den fortfarande, än idag, är formaterad. Ifrågasätt, kräv svar.

Angående detta med icke licensicierade doser, dess skadlighet, fusket bakom godkännandet och hur trots allt detta - Läkemedelsverket valde att både köpa in delar av de doser (batcher) som vid det tillfället tillverkats, och dessutom senare uppmanat vården i Sverige att ge dessa doser till den svenska befolkningen.

Detta är bevisat, och du kan läsa / ladda ner artikeln gratis här.


Behandling & Återhämtning

Det finns tre bra protokoll från FLCCC (Front Line Covid-19 Critical Care) som alla rekommenderas att följa. Det är viktigt att förstå att infektion av SARS-CoV-2, alltså den GoF modifierade versionen av CoV (Corona Virus) som senare blev till SARS och MERS, är det som orsakar det som kallas för "covid-19".

Infektionen fortskrider genom ett antal stadier och olika faser, och behandlingen är därför mycket stadiumspecifik. "Covid-19" klassas som en klinisk diagnos, men bör ses som ett modifierat patogen och därav så blir bekräftat antigen / PCR totalt meningslöst. Nedan följer en rad olika vitaminer och mediciner som visat sig fungera effektivt mot "covid-19".

Ivermektin, D-Vitamin, Zink, Munskölj, Melatonin, Gurkmeja, Nigella sativa (svart spiskummin), C-Vitamin, Quercetin, Probiotika - med mera och flera. Ladda ner varje stadies PDF och läs mer.

 1. Behandling: Återhämtning, Behandling: Förebyggande
 2. FLCCC: Förebyggande (I-PREVENT)
 3. FLCCC: Behandling (I-CARE)
 4. FLCCC: Återhämtning (I-RECOVER)

Avtalen: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, med flera

Kompletta. Sekretessbelagda. Tillgängliga. Ladda ner och läs.

 1. Pfizer avtalet med EU: Komplett
 2. Modernas avtalet med EU: Komplett
 3. AstraZeneca avtalet med EU: Komplett
 4. Exeter VS. Alroy Paris
 5. Pfizer avtalet med Colombia
 6. Pfizer avtalet med Dominican Republic
 7. Pfizer avtalet med Peru
 8. Pfizer avtalet med Brasilien
 9. Pfizer Tillverkningsavtal med Albanien

Vittnesmål

 1. Carlos Murillo, del ett
 2. Carlos Murillo, del två
 3. Carlos Murillo, del tre
 4. Carlos Murillo, del fyra
 5. Will S, del ett
 6. Will S, del två

Vaccinläckan & Folkhälsomynidgheten

 1. Dagens Nyheter
 2. Dagens Nyheter
 3. Aftonbladet
 4. EXPO

Naturlig Immunitet

Över 170 studier om varför naturlig immunitet är det bästa som finns. Ladda ner 170 studier om naturlig immunitet.


Cancer Efter Vaccination & Andra Sjukdomar och Problem

Detta är bevisat gång på gång och det har skrivits över 100 studier.

 1. Cancer Efter Vaccination
 2. PubMed Studie
 3. Moderna: Leder till blodkärlsinflammationer och njurskador
 4. Paxlovid orsakar lever- och njurskador, innehåller delar av HIV, och har 40+ allvarliga biverkningar. Mer information finns på Twitter.

Pfizers Kontrakt Om Vaccination (REDACTED)

Pfizers Kontrakt om Vaccination


EU, EMA, BLF, & WHO

 1. WHO EU standard of health for disabilities 2022–203
 2. EMA:s Utvärdering om Vaccin För Barn: Påbörjas i Oktober 2021
 3. EMA:s Utvärdering om Vaccin För Barn: Avslutas i November 2021
 4. BLF:s (Barnläkarföreningen) Riktlinjer Om Barn & Vaccination

Om Hur Vaccination Förstör Barnets Ägganlag

Hur Vaccination Förstör Barnets Ägganlag


Videos

Pfizer studierna som FDA:s EUA grundade sig på visade sig vara falska, något som bevisats om och om igen. Många av filmerna finns tillgängliga på olika språk.

 1. Se videon i en ny flik. Filmen heter "Röda blodkroppar dysregleras och/eller förstörs efter vaccination".

 2. Se videon i en ny flik. Filmen handlar om cancer på grund av vaccination.

 3. Se videon i en ny flik. Filmen heter "All Risk. Zero Benefit."

 4. Se videon i en ny flik. Filmen heter "Omicron Boosters - Untested, Unsafe and Ineffective".

 5. Se videon i en ny flik. Filmen heter "COVID-19 Vaccines: What They Are, How They Work and Possible Causes of Injuries". Detta är vad som numera kallas för "del ett" av två av Ron Johnson, senator i USA. Panelen består av erkända läkare, forskare, sjuksköteskor, samt vittnesmål från den amerikanska militären.

 6. Se videon i en ny flik. Filmen heter "What is Ivermectin?".

 7. Se videon i en ny flik. Filmen heter "International Criminal Court Testimonies".

 8. Se videon i en ny flik. Filmen heter "A Pandemic of the Unvaccinated".

 9. Se videon i en ny flik. Filmen heter "The Pfizer 6 Month Trials Data: A Presentation to the World Council For Health".

 10. Se videon i en ny flik. Filmen heter "More Harm Than Good".

 11. Se videon i en ny flik. Filmen heter "Relative vs Absolute Risk Reduction".

 12. Se videon i en ny flik. Filmen heter "Dr. Michael Palmer Presentation on Diagnosing Spike Protein Damage".

 13. Se videon i en ny flik. Filmen heter "Federal Health Agencies and the COVID Cartel: What Are They Hiding". Detta är den berömda del två från Ron Johnson som alltså är senator i USA.

 14. EU Parlamentet: Den Korrekta Tidslinjen & Vad "Covid-19" Är

 15. Säkert & effektivt - Biverkningarna som försvann

Spikproteinen & Skadan Dom Gör

Hemligstämplad Pfizer Rapport: Spikproteinerna Stannar Kvar


Övrigt Material & Artiklar

 1. Gunilla Andrew-Nielsen på Läkemedelsverket sa NEJ till vaccinstudie
 2. Maddie de Garay: Då 12 år och frisk - Numera Sondmatning och Rullstol
 3. September 2022: mRNA sprids Och Förmedlas Via Bröstmjölken
 4. Barn Vars Mödrar Vaccinerade Sig Ligger Efter i Utvecklingen
 5. 2 200 Rika Personer Betalade För Att Få Placebo Istället För Vaccin
 6. Studie Om Masker Från 35 länder: Istället För Minskning Så Ökade Antalet Döda

Pfizers Uteslutna Grupper (Fick Ej Delta i Vaccinstudien)

 1. Pfizers Vaccinstudie Innehöll Uteslutna Grupper: Del Ett
 2. Pfizers Vaccinstudie Innehöll Uteslutna Grupper: Del Två
 3. Pfizers Vaccinstudie Innehöll Uteslutna Grupper: Del Tre
 4. Pfizers Vaccinstudie Innehöll Uteslutna Grupper: Del Fyra
 5. Pfizers Vaccinstudie Innehöll Uteslutna Grupper: Del Fem
 6. Pfizers Vaccinstudie Innehöll Uteslutna Grupper: Del Sex

Sekvensen Som Dom Påstod Var Naturlig

Chansen att sekvensen som återfanns i vaccinen skulle komma från naturliga källor är lika med noll. Detta visste man redan 2018. Den heter CTCCTCGGCGGGCACGTAG och den återfinns i dagens vaccin.


Hjärnan, Blodbarriären, Missfall och Innehållet

 1. Vaccination Kan Öppna Hjärnans Blodbarriär För Virus, Bakterier, Cytokiner - m.m
 2. Missfall, Abnormala Blödningar, Fostermissbildning - m.m.
 3. Vaccinens Innehåll: En Granskning Utförd Från Olika Håll i Världen

Säkerhet & Effektivitet

Samma budskap nästintill världen över. "Vaccinen mot covid-19 är säkra och effektiva." Är dom verkligen det? Nej. Dom är oerhört skadliga. De mediciner som faktiskt hjälper är oftast förbjudna, eller kostar för mycket.

Exempelvis så får en svensk läkare lov att ge Ivermektin på recept, men då läkemedelet inte täcks av högkostnadsskyddet så kostar en behandling cirka 5 000 kronor. Glöm inte: länder med lägst vaccinationsnivå har minst antal döda.

Sprids i Hela Kroppen. Dina organ börjar tillverka spikprotein som skadar dig kropp samtidigt som ditt blod försämras med risk för blodproppar, stroke, myokardit, med mera.

Skadliga Mediciner. Remdesivir (Veklury) är godkänt av FDA och EMA. Sverige använder det. Detta är ett preparat som orsakar skador och som dödar patienter.

Förebyggande Åtgärder. Ivermektin. Förebyggande och som behandling. Det fungerar, men används inte i Sverige. Ivermektin fick nobelpriset 2015 och är 99.99% säkert.


Skadestånd & Förlikning

Nigera, hjärnhinneinflammation, 5 barn döda. Protonix, risk för njurproblem, 55 miljoner dollar. Pempro, 10 000 kvinnor, bröstcancer, 1 miljard dollar. Det är billigare för Pfizer, och andra läkemedelsföretag, att betala för att få fortsätta. Detta är något som svenska folket idag accepterar genom att vaccinera sig mot covid-19.

Historien Upprepas. 2009 blev Pfizer dömda att betala 2,3 miljarder dollar i skadestånd. 13 år tidigare förstörde dom barns liv med Trovan i Afrika. Den otillåtna prövningen involverade tester på 200 barn. Dom dömdes att betala 175,000 dollar till vardera fyra familjer.

Plåster på Såren. Det kommer alltid att vara billigare att ingå förlikning, att betala ut skadestånd, att på olika sätt skydda sig - osv. Läkemedelsföretagen tycks tro att pengar löser allt. Dom har totalt ignorerat det viktigaste av allt inom medicin, Gör Ingen Skada.

Sälj INTE Er Själ. Varje medborgare, och framförallt så läkare och sjuksköterskor samt forskare, har ett ansvar gentemot allmänheten. Detta gäller naturligtvis även SÄPO och våra myndigheter, men dom tycks inte bry sig. Vi har alla ett ansvar att granska dessa vaccin och som grupp - göra något åt det. Sälj inte er själ. Säg ifrån. Prata och skriv. Vet du något? Säg det.