covid19vaccinen.se

en webbplats om covid-19 utan spårning och utan tracking

Lista Över Artiklar

Här hittar du över 1 000 studier och rapporter om vaccinen och de biverkningar och skador dom kan orsaka.

Samtliga EU-avtal finns tillgängliga för nerladdning, samt PDF om medgivande och risker. Granskning sker innan publicering.

Välkommen ❤️

1 000+ Studier Om Biverkningar & Sjukdomar

Publicerad 11:e april 2024

Detta är ett samlingsdokument som omfattar över 1 000 studier och som sedan ett tag tillbaka funnits tillgängligt som PDF dokument, och det är gratis och finns att ladda ner på denna länk.

Hjärtproblem. Blodproppar. Stroke. Död. Toxicitet.

  1. Om vaccinens biverkningar och toxicitet
  2. Om vaccinens biverkningar och Hepatit
  3. FOIA: Svar på vaccinets innehåll

Studien Som Ofattar 99+ Miljoner

Nedan är det engelska svaret på studiens resultat. Läs och begrunda, ta därefter kontakt med din läkare och sök råd om hur du bäst får den vård du behöver.

Totalt antal doser givna: 242.831.303

Totalt antal vaccinerade: 99.068.901

Antal doser i snitt per person: 2,451


Results: Participants included 99,068,901 vaccinated individuals. In total, 183,559,462 doses of BNT162b2, 36,178,442 doses of mRNA-1273, and 23,093,399 doses of ChAdOx1 were administered across participating sites in the study period.

Risk periods following homologous vaccination schedules contributed 23,168,335 person-years of follow-up. OE ratios with LBCI > 1.5 were observed for Guillain-Barr´e syndrome (2.49, 95 % CI: 2.15, 2.87) and cerebral venous sinus thrombosis (3.23, 95 % CI: 2.51, 4.09) following the first dose of ChAdOx1 vaccine.

Acute disseminated encephalomyelitis showed an OE ratio of 3.78 (95 % CI: 1.52, 7.78) following the first dose of mRNA-1273 vaccine. The OE ratios for myocarditis and pericarditis following BNT162b2, mRNA-1273, and ChAdOx1 were significantly increased with LBCIs > 1.5.

Conclusion: This multi-country analysis confirmed pre-established safety signals for myocarditis, pericarditis, Guillain-Barr´e syndrome, and cerebral venous sinus thrombosis. Other potential safety signals that require further investigation were identified.


Intressanta Observationer

Aftonbladet skrev en kort artikel om detta, men tar inte upp övriga publikationer, studier eller artiklar om detta enorma problem. Studien dom hänvisar till involverar studien med utdrag enligt ovan.