covid19vaccinen.se

en webbplats om covid-19 utan spårning och utan tracking

Lista Över Artiklar

Här hittar du över 1 000 studier och rapporter om vaccinen och de biverkningar och skador dom kan orsaka.

Samtliga EU-avtal finns tillgängliga för nerladdning, samt PDF om medgivande och risker. Granskning sker innan publicering.

Välkommen ❤️

Medgivande & Information Om Risk

Publicerad 11:e april 2024

För att patienten ska kunna ge sitt medgivande till det man kallar för "vaccination" mot 'covid-19' så krävs det att vårdpersonalen informerar om alla risker och kända biverkningar. Detta sker inte, oavsett vilken vårdinstans patienten vänder sig till.

Exempelvis så nämns INTE blodproppar, hjärnblödning, infertilitet, organskador, hjärtproblem (myokardit, perikardit, myoperikardit), inflammationer, inflammerat nervsystem, utslag, hjärndimma - med mera.

Kvinnors mens påverkas negativt efter vaccination. Utöver detta är det också ett faktum att mRNA förmedlas och sprids via bröstmjölken.

Dokumentet går igenom den icke existerande säkerheten och effektiviteten, dödsfall och allvarligt negativa bieffekter, om hur säkra och effektiva läkemedel undanhållts allmänheten trots att läkare får lov att ge dessa på recept. Läkemedelsföretagen, FoHM, Läkemedelsverket, EMA, FDA och CDC ignorerar detta.

Senaste nytt är hur FDA försöker säga att nekandet och förbudet mot Ivermektin var bara en "rekommendation", det var inget "tvång".

Om lagbrottet inom Patientlagen, 3:e kap 6:e stycket

1§ Patienten ska få information om: 6. väsentliga risker för komplikationer och biverkningar. Det underlag, information, och samtycke som patient inför vaccination godkänner nämner ingenting om de risker för komplikationer och biverkningar (inkl. allvarliga biverkningar) som finns dokumenterade.

Detta är ett tydligt lagbrott. Att ge patienten i fråga en bipacksedel är inte tillräckligt. Som patient kan Du inte förväntas förstå dess information som helhet. Även information såsom peer-reviewed publicerade studier måste ges till patienten, trots att dom för många är svåra att förstå. Detta är ett grovt lagbrott som begås dagligen i Sverige, och det borde polisanmälas.


Länkar och PDF:er

  1. Ladda Ner "Medgivande: Din Rätt Till Medicinskt Samtycke"
  2. Allmänt Om Vaccinens Biverkningar Och Toxicitet
  3. Om Hur Hepatit Uppstår pga Covid-19 Vaccination