covid19vaccinen.se

en webbplats om covid-19 utan spårning och utan tracking

Lista Över Artiklar

Här hittar du över 1 000 studier och rapporter om vaccinen och de biverkningar och skador dom kan orsaka.

Samtliga EU-avtal finns tillgängliga för nerladdning, samt PDF om medgivande och risker. Granskning sker innan publicering.

Välkommen ❤️

FAQ om Vaccinen

Det finns många frågor och många olika svar på samma fråga. Detta har under lång tid varit ett problem för de som vill veta och förstå mer om de olika vaccinen. Framförallt så gör det vardagen svårare för alla patienter. Syftet med denna FAQ är att ge korrekta svar de vanligaste frågorna.

Viktigaste frågan: Hur vet jag att svaren jag läser här faktiskt är dom rätta?

Svaren är baserade på information från olika läkare och forskare som publicerat olika artiklar. Varje svar har en grund i vetenskapligt baserade och granskade artiklar.

FAQ om Covid-19 Vaccinen

Fanns det ett godkänt vaccin då små barn vaccinerades?

Det fanns inget godkänt vaccin vid tidpunkten då små barn i Sverige vaccinerades mot Covid-19. Vissa var under ett år gamla, varav den yngsta var 8 månader gammal då andra dosen gavs.

Undersökningen (kontrollen) för om små barn kunde vaccineras inleddes i September 2021 av EMA (European Medical Agency) och godkändes en månad senare.

En månad kan man knappast kalla för långtidsstudie. Små barn har alltså vaccinerats med ett icke godkänt preparat. Det är dessutom ett preparat som svenska Läkemedelsverket godkände trots att doserna (batcherna) saknade GMP-certifikat.

De batcher som Sverige inledningsvis köpte in var alltså inte ens kontrollerade, och inte heller godkända enligt god tillverkningsprocess.


Är de olika vaccinen säkra?

Nej. Vaccinen skapar och orsakar skada i din kropp och dess olika organ, och dessutom så sprids detta i HELA din kropp. Vissa blir sjuka med kort varsel efter vaccination, medans det för andra tar längre tid.

Denna tidsperiod pendlar mellan några dagar till ett par år. Vad som är fastställt är att patienten blir sjuk om och om igen, varav hälsan blir sämre ju fler doser som injicerats. Det är alltså inte en fråga om DU blir sjuk, utan om NÄR.


Vad sker i kroppen efter det man vaccinerat sig mot Covid-19?

Förenklat så skapas det som kallas för en toxisk chock, en "storm" av inflammationer och liknande tillstånd då kroppen försöker bekämpa ett främmande preparat. Då detta sker på grund av att de lipider som injiceras är så små att dom kan tränga igenom vävnad, muskler - osv. Kroppens celler penetreras, infekteras och blir vad som kallas för en "spikprotein fabrik".

Detta i sin tur innebär att det som var tänkt att skydda patienten istället orsakar att kroppens immunförsvar "kämpar emot sig själv" i slutändan. Ett av de vanligaste tillstånden är sjukdomen autoimmun.


Är det samma spik protein i vaccinen som i viruset?

Nej. Spikproteinen i vaccinen är inte samma som det man kallar för "covid-19 viruset". Vaccinens spikprotein innehåller en mängd andra tillsatser. SV-40 är en sådan tillsats, och den orsakar cancer. Desstom är vaccinen skapade på ett sådant sätt att kroppen INTE ens försöker "döda" dessa främmande ämnen i syfte att skapa ett skydd, alltså immunitet. Du kan läsa och se videos på sidan "ladda ner" där det mesta finns dokumenterat.


Kan dessa spik proteiner sprida sig i kroppen?

Ja. Spikproteinen tar sig in i kroppens celler och "säger till cellen att allt är okej" och därmed så tolkar inte patientens immunförsvar dessa celler som ett hot eller fara. Det är på så vis som förökningen sker och immunförsvaret förblir utan skydd.

Vaccinen är med andra ord mycket skadliga. Dessutom kan dessa spikprotein passera hjärnans blodbarriär, vilket kan, och har, orsakat stroke, hjärnblödningar, och blodproppar.


Vilka är de vanligaste biverkningarna och / eller, sjukdomarna som orsakas av covid-19 vaccinen?

Vanligast är blodproppar, myokardit (hjärtat), perikardit (hjärtat), "SADS" (Sudden Adult Death Syndrome), autoimmun sjukdom, milda och allvarliga utslag över delar alternativt hela kroppen, inflammationer, och cancer (pga SV40).

Även hjärnblödning och stroke är en biverkning, dock mer sällsynt är ovanstående.


Finns det behandling, alternativt medicin?

Ja. Det finns olika behandlingsprotokoll (googla FLCCC). HCQ och Ivermektin tillhör de mest säkra, beprövade och effektiva läkemedeln, och inte enbart så mot Covid-19. Tyvärr så ingår INTE dessa i högkostnadsskyddet, varav priset för en kur med ex. Ivermektin kostar patienten på recept cirka 5 000 kronor, istället för ett par kronor som det egentligen kostar att köpa in.

Utöver detta är det bara ett fåtal procent som får ersättning av Läkemedelsförsäkringen för vaccinrelaterade skador. Över 90% nekas ersättning.

BRA ATT VETA: Innan Du ansöker om ersättning från Läkemedelsförsäkringen måste du var noga med att du besökt läkare och att din journal är komplett med din sjukdomshistorik, både före och efter tidpunkten för vaccination(erna).

Läkemedelsförsäkringen anlitar INTE någon extern läkare för kontroll, och inte heller har dom någon läkare som hjälper dig. Läkemedelsförsäkringen utgår ENBART från informationen i din journal.


Finns det rehab och/ eller behandling för patienter med "Post Covid"?

Ja. Behandling finns och ja, det finns "Post Covid" avdelningar på olika sjukhus. Dock så är väntetiden extrem. Majoriteten av de som får en remiss får trots det vänta i månader, dessutom är numera en del av dessa "Post Covid" avdelningarna stängda. Förenklat så fungerar det så här; behandling förespåkas inte utan det är vaccination patienten erbjuds.

Istället för att spendera några kronor på HCQ och/ eller Ivermektin så är det ytterligare dos(er) som rekommenderas. Tryggheten och förtroendet som den svenska vården och myndigheter spenderat år på att bygga upp är numera ett minne bättre glömt. Att rädda liv är sedan ett par år tillbaka inte en prioritet, och det förtroendet som tidigare fanns är numera för många, totalt borta.

De patienter som under sjukhusvistelse fick Ivermektin var resultatet tydligt. Inom loppet av ett par timmar syntes förbättring och patientens problematik avtog, men behandlingen fick inte fortlöpa. Oavsett subjektiv tolkning så måste man ifrågasätta ett sådant beslut. En slutsats är att läkaren/läkarna, av olika anledningar, var rädda. Eller så blev dom på ett eller annat sätt hotade till att avsluta behandlingen.

Eller så kan det vara så enkelt att vården inte fick, och fortfarande inte får lov att administrera Ivermektin eller HCQ som behandling mot Covid-19 eller vaccinrelaterad skada. Det kan också vara deras överordnad som förbjuder sådan behandling. Sidnot: HCQ används i förebyggande syfte medans Ivermektin används som botmedel.