Ett vaccin så säkert att du måste hotas att ta det, för ett virus så dödligt att du måste testas för att veta om du drabbats, med ett opålitligt test.

COVID19VACCINEN.SE MEDGIVANDE STUDIER AVTAL SÄKERHET FÖRLIKNING BARN Twitter InfoPaket
MEDGIVANDE STUDIER AVTAL SÄKERHET FÖRLIKNING BARN Twitter InfoPaket

Vaccination =
Blodpropp. Stroke.
Hjärtproblem. Infertilitet.
Med mera.

Söker du kunskap om covid-19 "vaccinen"?

Detta är en webbplats som drivs utan vinstintresse. Syftet är att sprida och förmedla kunskap från läkare, forskare, studier och erkända nätverk såsom Läkaruppropet, Sjuksköterskeuppropet och Dr. Peter McCullough.

Jag tackar ovanstående samt Dr. Pierre Kory, Dr. Robert Malone, Dr. Jessica Rose, Dr. Simone Gold, Dr. Aseem Malhotra, Brook Jackson, med flera. Kampen mot en covid-19 vaccinfri värld går vidare tack vare dem, och många utav oss som berättar, säger ifrån, pratar öppet med okända såväl som bekanta - osv. Tillsammans vinner vi.

Länkar och Dokument

Från ett fåtal till tusentals. Informationen som finns tillgänglig idag är bred. Kunskapen likaså. Exempel på behandlingsprotokoll finns, vilket renderar "vaccinationen" totalt meningslös.

#1: Apkoppor och Polio
#2: 1 000 Studier om biverkningar / allvarliga biverkningar
#3: Om vaccinens biverkningar och toxicitet
#4: Studier och rapporter med termer och förklaringar
#5: Medgivande: Din rätt till medicinskt samtycke
#6: Alla avtal i en ZIP fil
#7: Läkemedelsverket fusk med GMP certificat samt inköp av doser
#8: Behandling: Återhämtning, Behandling: Förebyggande
#9: Pfizers avtal med EU, komplett
#10: 170 studier om naturlig immunitet
#11: Cancer efter vaccination

Barn. Spädbarn. Ungdomar.

Barn får permanenta skador av covid-19 vaccinen.

Över 800 barn vaccinerades i Sverige 2021 och 2022 varav en del var inte ens ett år gamla då dom fick sin andra dos. Ladda ner och läs PDF. Alla var under 12 år och vissa av dem fick så mycket som fyra doser. EMA hade inget godkänt vaccin då detta inträffade. Läkare i media då dataintrånget hos Folkhälsomyndigheten uppmärksammades menade på att datan som läckte var fel, och sa att "man ändrat de fel som gjordes". Det är en lögn. Dessutom så finns listan kvar på WayBack Machine.

Inte Godkänt

EMA utvärdering i oktober 2021. Klart i november 2021. Okej att vaccinera från 5 år. 2021 vaccinerades 19 barn 0-11 år, innan EMA:s godkännande. Nio stycken under 5 år, varav två var spädbarn.

Felaktiga Beslut.

Barnläkarföreningen har felaktiga riktlinjer då ingen person med nedsatt immunförsvar bör vaccineras mot covid-19. Vaccination försämrar immunförsvaret, vilket renderar ingreppet meningslöst.

Oåterkalleligt. Permanent.

Vaccination förstör barnets ägganlag, kan leda till infertilitet och kan skada bl. a. nervsystemet, hjärtat och hjärnan. Att vaccinera är oåterkalleligt. Det kan orsaka permanent skada.

Behandling & Medicin

Det är viktigt att förstå att infektion med SARS-CoV-2, viruset som orsakar det som kallas för covid-19 (uppkallat -19 då det uppstod 2019), fortskrider genom ett antal stadier och olika faser. Behandlingen är därför mycket stadiumspecifik, varav Covid-19 är en klinisk diagnos; bekräftat antigen / PCR krävs inte.

Ivermektin, D-Vitamin, Zink, Munskölj, Melatonin, Gurkmeja, Nigella sativa (svart spiskummin), C-Vitamin, Quercetin, Probiotika - med mera och flera. Ladda ner varje stadies PDF och läs mer.

Förebyggande

I-PREVENT

Behandling

I-CARE

Återhämtning

I-RECOVER

Medgivande. Din Rätt Till Informerat Samtycke.

Ladda ner PDF

För att patienten ska kunna ge sitt medgivande till vaccination krävs det att vårdpersonalen informerar om alla risker och kända biverkningar. Detta sker inte, oavsett till vilken vårdinstans du vänder dig till.

Exempelvis så nämns INTE blodproppar, hjärnblödning, infertilitet, organskador, hjärtproblem (myokardit), inflammationer, inflammerat nervsystem, utslag, med mera.

Om Patientlagen, 3:e kap. 6:e stycket (lagbrott)

1§ Patienten ska få information om: 6. väsentliga risker för komplikationer och biverkningar.

Det underlag, information, och samtycke som patient inför vaccination godkänner nämner ingenting om de risker för komplikationer och biverkningar (inkl. allvarliga biverkningar) som finns dokumenterade.

Detta är ett tydligt lagbrott. Att ge patienten i fråga en bipacksedel är inte tillräckligt. Som patient kan du inte förväntas förstå dess information. Även färsk information såsom nypublicerade studier (peer-reviewed) måste ges till patienten. Detta är ett grovt lagbrott som begås dagligen i Sverige.

Jag har skapat ett samlingsdokument (PDF) med information från erkända läkare och forskare. Dokumentet är gratis och fritt för alla att sprida och dela. Kvinnors mens påverkas negativt efter vaccination. Utöver detta är det också ett faktum att mRNA förmedlas och sprids via bröstmjölken.

Dokumentet går igenom den icke existerande säkerheten och effektiviteten, dödsfall och allvarligt negativa bieffekter, om hur säkra och effektiva läkemedel undanhållts allmänheten trots att läkare får lov att ge dessa på recept. Läkemedelsföretagen, FoHM, Läkemedelsverket, EMA, FDA och CDC ignorerar detta.

Senaste nytt är hur FDA försöker säga att nekandet och förbudet mot Ivermektin var bara en "rekommendation", det var inget "tvång".

Blodkroppar Förstörs

Röda blodkroppar dysregleras och/eller förstörs efter vaccination.

Pfizers Forskningsfusk

Studierna som FDA:s EUA grundade sig på visade sig vara falska. Se videon här.

Vaccination och Cancer

Inflammation i blodkärlen, vilket accelererar cancer och cancerisering.

Modernas Vaccin

Leder till blodkärlsinflammationer och njurskador. Läs studien.

Studier. Dokument. Granskning.

Öppna varje sektion för att läsa en sammanfattning.


 • Läkemedelsverket köpte in doser utan GMP-certifikat Ladda Ner
  Läs sammanfattning Uppgifter visar att Läkemedelsverket godkände import av hundratusentals vaccindoser mot covid-19 som saknade det viktiga certifikatet vars syfte är att säkerställa god tillverkning, som garanterar vaccinets säkerhet. Enligt uppgift från Folkhälsomyndigheten har dessa vaccin getts till svenska medborgare.
 • Att vägra vaccin i vården Ladda Ner
  Läs sammanfattning Elin Larsson Boccato på Högskolan i Halmstad har skrivit en mastersuppsats om konsekvenserna ur ett socialt perspektiv för vårdpersonal som valt bort covidvaccin. Studien bygger på semistrukturerade (halvstrukturerade, ett antal frågor ställs till alla men de intervjuade har också möjlighet att berätta ganska fritt) inspelade intervjuer av 11 sjukvårdsanställda från flera yrkeskategorier, 4 män & 7 kvinnor, 27-59 år gamla. De intervjuade vittnar om hat, mobbning, skvaller och rädsla för att förlora sitt arbete, men också stolthet över att man stått fast vid vad som känts som rätt beslut för en själv.
 • Naturlig immunitet (159) Ladda Ner
  Läs sammanfattning 159 studier totalt från olika delar av världen som alla bekräftar samma sak. Naturlig immunitet är överlägset, och bäst.
 • Cancer pga vaccinetLadda Ner
  Läs sammanfattning Problematiken är "enkel", och därmed tragisk. Genom att försämra immunförsvaret så möjliggör detta att allt som inte fått "bryta ut i kroppen", bryter ut. Detta innebär också att de som redan haft och överlevt sin cancer, med stor sannolikhet får cancer igen.
 • Spikproteinens skada Ladda Ner
  Läs sammanfattning Hur dom infekterar kroppens olika organ, skadar organen, skadar blodet och kroppens olika celler. Hur hjärnan och hjärtat, med mera, påverkas.
 • Vaccinens innehåll Ladda Ner
  Läs sammanfattning Granskning med tusentals förstoring från olika håll i världen. Otroligt intressant att förstå mer om. Den stora frågan om innehållet får ett svar.
 • Medgivande Ladda Ner
  Läs sammanfattning Ett långt dokument med länkar till studier och forskning om blodproppar, stroke, hjärnblödning, hjärtproblem, neurologiska sjukdomdar, nervsystemet - med mera.

Nej till studie

Gunilla Andrew-Nielsen på Läkemedelsverket sa nej till vaccinstudie.

Maddie de Garay

Då 12 år och frisk. Idag sondmatning och rullstol. Artikel i Citiziens Journal.

mRNA i bröstmjölk

September 2022. mRNA sprids och förmedlas via bröstmjölken.

Födda Barn

Barn vars mödrar vaccinerade sig ligger efter i utvecklingen.

Pfizers Avtal.

Ladda ner alla avtal som ZIP-paket.

Europeiska Unionen

20:e November 2020

Nanette Cocero, Global President, Vaccines, Pfizer Biopharmaeeuticals Group, Pfizer Inc.

Stella Kyrialddes, Commissioner of Health and Food Safety, for the commission on behalf and in the name of participating member states.

USA

21:a Juli 2020

Avser kontrakt mellan Pfizer och USA:s arme. Tyvärr så är kontraktet överstruket med svart på många platser, varav det blir svårt att läsa allt. Men man förstår ändå en hel del.

Avtalet är ställt till:
Army Contracting Command — New Jersey, ACC-NJ, Building 9, Picatinny Arsenal, NJ 07806.

Colombia

17:e December 2020

Saul Hernando Suancha Talero, Spokesperson and Administrator of the Autonomous Heritage. The National Fund For Disaster Risk Management.

Janine Small, for the behalf of Pfizer, Global President, Emerging Markets, Pfizer Biopharmaceuticals Group.

Betalade För Placebo

2 200 rika personer betalade för att få placebo istället för vaccin. Läs artikeln.

Mask = Fler Dödsfall.

Studie. 35 länder. Istället för minskning så ökade antalet döda. Läs studien.

Remdesivir. Veklury.

Ger livshotande biverkningar, skadar njurarna. Måste förbjudas. Ladda ner PDF.

Uteslutna Grupper.

Pfizers studie uteslöt olika grupper. Läs dessa. En, Två, Tre, Fyra, Fem och Sex.

Säkerhet. Effektivitet.

0.84% säkert är Pfizers vaccin mot covid-19.

Samma budskap nästintill världen över. "Vaccinen mot covid-19 är säkra och effektiva." Är dom verkligen det? Nej. Dom är oerhört skadliga. De mediciner som faktiskt hjälper är oftast förbjudna, eller kostar för mycket. Länder med lägst vaccinationsnivå har minst antal döda.

Sprids i Hela Kroppen

Dina organ börjar tillverka spikprotein som skadar dig kropp samtidigt som ditt blod försämras med risk för blodproppar, stroke, myokardit, med mera.

Skadliga Mediciner

Remdesivir (Veklury) är godkänt av FDA och EMA. Sverige använder det. Detta är ett preparat som orsakar skador och som dödar patienter.

Förebyggande Åtgärder

Ivermektin. Förebyggande och som behandling. Det fungerar, men används inte i Sverige. Ivermektin fick nobelpriset 2015 och är 99.99% säkert.

Moderna Sekvensen

2018. CTCCTCGGCGGGCACGTAG. Den återfinns i dagens vaccin.

Hjärnans Blodbarriär

Kan öppna hjärnan för virus, bakterier, cytokiner, m.m. Läs studien.

Nyföddas Immunförsvar

Nyfödda med nedsatt immunförsvar har ökat med 1 000%. Se videon här.

50 Gånger Fler Missfall

Abnormala blödningar, missfall, fostermissbildning - m.m. Läs artikeln.

Förlikning, Men Fortsätt.

Miljarder utbetalt, vilket det är värt då dom fortsätter.

Nigeria, hjärnhinneinflammation, 5 barn döda. Protonix, risk för njurproblem, 55 miljoner dollar. Prempro, 10 000 kvinnor, bröstcancer, 1 miljard dollar. Det är billigare för Pfizer, och andra läkemedelsföretag, att betala för att få fortsätta. Detta är något som svenska folket idag accepterar genom att vaccinera sig mot covid-19.

Historien Upprepas

2009 blev Pfizer dömda att betala 2,3 miljarder dollar i skadestånd. 13 år tidigare förstörde dom barns liv med Trovan i Afrika. Den otillåtna prövningen involverade tester på 200 barn. Dom dömdes att betala 175,000 dollar till vardera fyra familjer.

Plåster på Såren

Det kommer alltid att vara billigare att ingå förlikning, att betala ut skadestånd, att på olika sätt skydda sig - osv. Läkemedelsföretagen tycks tro att pengar löser allt. Dom har totalt ignorerat det viktigaste av allt inom medicin, "Do No Harm".

Sälj Er Själ

Varje läkare, sjuksköterska, undersköterska, forskare, ambulansförare, medicinsk student, chef, advokat, tidning, media, samt domare och åklagare har ett ansvar att tillsammans granska dessa vaccin och som grupp - göra något åt det. Sälj inte er själ.