COVID19VACCINEN.SE MEDGIVANDE STUDIER AVTAL SÄKERHET FÖRLIKNING BARN TWITTER INFOPAKET TIDSLINJEN
MEDGIVANDE STUDIER AVTAL SÄKERHET FÖRLIKNING BARN TWITTER INFOPAKET TIDSLINJEN

CoV. Corona Virus. Det som började 1965 och isolerades, har sedan dess blivit utsatt för GoF (Gain of Function) forskning. CoV blev SARS och det i sin tur blev till "Covid-19". Lyssna på tidslinjen här.

Sverige har vaccinerat, utan att använda ett EU-godkändt "vaccin", minst 800 barn mot "covid-19". Alla var under 12 år, en del under fem år. Vissa var spädbarn på 8 månader.

Ett extremt dödligt "virus" som dödar mindre än influensan per år. Ett PCR/antigen test visar, genom 40 * förstärkning, om du är infekterad. Ett "vaccin" med en säkerhetsmarginal på 0.84% som du hotas att ta flertalet doser av. Varför? För att få resa. För att få jobba. För att skydda dig själv och andra. Samtidigt ska du bära en mask och följa andra totalt meningslösa restriktioner.

Vill du veta vad EU betalade Pfizer/BioNTech, Moderna, och AZ per "covid-19 vaccin" dos? Vill du veta vilka villkor EU accepterade inför inköpet av dessa doser? Vill du veta allt om alla EU avtalen? Ladda ner ZIP-filen här.

Söker du kunskap om covid-19 "vaccinen"?

Detta är en webbplats som drivs utan vinstintresse. Syftet är att sprida och förmedla kunskap från läkare, forskare, studier och erkända nätverk såsom Läkaruppropet, Sjuksköterskeuppropet och Dr. Peter McCullough.

Jag tackar ovanstående samt Dr. Pierre Kory, Dr. Jessica Rose, Dr. Simone Gold, Dr. Aseem Malhotra, Brook Jackson, med flera. Glöm inte bort att det pågår en rättegång i USA med syfte att bevisa bedrägeri under de kliniska studierna.

Vad som började 1965 har med tiden kommit att handla om ett "virus", så dödligt att bara ett enda "test", kan fastställa om du är infekterad. Därefter hotas du ta ett "vaccin" med en säkerhetsmarginal på 0.84% i syfte att skydda dig själv och andra, utan medicinskt medgivande om erkända bieffekter. Kampen mot en covid-19 vaccinfri värld går vidare tack vare att många berättar, säger ifrån, pratar öppet med okända såväl som bekanta - osv. Tillsammans vinner vi.

Länkar och Dokument

Från ett fåtal till tusentals. Informationen som finns tillgänglig idag är bred. Kunskapen likaså. Exempel på behandlingsprotokoll finns, vilket renderar "vaccinationen" totalt meningslös. Varje nummer nedan är en länk, klicka och ladda ner/läs PDF-filen.

#1: Apkoppor och Polio
#2: 1 000+ Studier om biverkningar / allvarliga biverkningar
#3: Om vaccinens biverkningar och toxicitet
#4: Medgivande: Din rätt till medicinskt samtycke
#5: Alla avtal i en ZIP fil
#6: Läkemedelsverket GMP-certificat fusk vid inköp av doser
#7: Behandling: Återhämtning, Behandling: Förebyggande
#8: Pfizer avtalet med EU, komplett
#9: Moderna avtalet med EU, komplett
#10: AstraZeneca avtalet med EU, komplett
#11: 170 studier om naturlig immunitet
#12: Cancer efter vaccination
#13: Pfizers vaccinations kontrakt (redacted)
#14: WHO EU standard of health for disabilities 2022–203
#15: INFOPAKET (alla filer)
EXTRA: Samlingsdokument (uppdateras varje vecka/månad)

Barn. Spädbarn. Ungdomar.

Barn får permanenta skador av covid-19 vaccinen.

Över 800 barn vaccinerades i Sverige 2021 och 2022 varav en del var inte ens ett år gamla då dom fick sin andra dos. Ladda ner och läs PDF. Alla var under 12 år, en del under fem år, och vissa av dem fick så mycket som fyra doser. EMA hade inget godkänt vaccin då detta inträffade. Läkare i media då dataintrånget hos Folkhälsomyndigheten uppmärksammades, menade på att datan som läckte var fel - och sa att "man ändrat de fel som gjordes". Det är en lögn. Om det vore sant hade inte datan som jag fick tag på visat de uppgifter som publicerades. Dessutom så finns listan kvar på WayBack Machine.

Inte Godkänt. Under 5 år.

EMA utvärdering i oktober 2021. Klart i november 2021. Okej att vaccinera från 5 år. 2021 vaccinerades 19 barn 0-11 år, innan EMA:s godkännande. Nio stycken under 5 år, varav två var spädbarn.

Felaktiga Beslut.

Barnläkarföreningen har felaktiga riktlinjer då ingen person med nedsatt immunförsvar bör vaccineras mot covid-19. Vaccination försämrar immunförsvaret, vilket renderar ingreppet meningslöst.

Oåterkalleligt. Permanent.

Vaccination förstör barnets ägganlag, kan leda till infertilitet och kan skada bl. a. nervsystemet, hjärtat och hjärnan. Att vaccinera är oåterkalleligt. Det kan orsaka permanent skada.

Behandling & Medicin

Det är viktigt att förstå att infektion av SARS-CoV-2, alltså den GoF modifierade versionen av CoV (Corona Virus) som senare blev till SARS och MERS, är det som orsakar det som kallas för "covid-19".

Infektionen fortskrider genom ett antal stadier och olika faser, och behandlingen är därför mycket stadiumspecifik. "Covid-19" klassas som en klinisk diagnos, men bör ses som ett modifierat patogen och därav så blir bekräftat antigen / PCR totalt meningslöst. Nedan följer en rad olika vitaminer och mediciner som visat sig fungera effektivt mot "covid-19".

Ivermektin, D-Vitamin, Zink, Munskölj, Melatonin, Gurkmeja, Nigella sativa (svart spiskummin), C-Vitamin, Quercetin, Probiotika - med mera och flera. Ladda ner varje stadies PDF och läs mer.

Förebyggande

I-PREVENT

Behandling

I-CARE

Återhämtning

I-RECOVER

Medgivande. Din Rätt Till Informerat Samtycke.

Ladda ner PDF

För att patienten ska kunna ge sitt medgivande till det man kallar för "vaccination" mot "covid-19" så krävs det att vårdpersonalen informerar om alla risker och kända biverkningar. Detta sker inte, oavsett vilken vårdinstans patienten vänder sig till.

Exempelvis så nämns INTE blodproppar, hjärnblödning, infertilitet, organskador, hjärtproblem (myokardit, perikardit, myoperikardit), inflammationer, inflammerat nervsystem, utslag, hjärndimma - med mera.

Om lagbrottet inom Patientlagen, 3:e kap 6:e stycket

1§ Patienten ska få information om: 6. väsentliga risker för komplikationer och biverkningar.

Det underlag, information, och samtycke som patient inför vaccination godkänner nämner ingenting om de risker för komplikationer och biverkningar (inkl. allvarliga biverkningar) som finns dokumenterade.

Detta är ett tydligt lagbrott. Att ge patienten i fråga en bipacksedel är inte tillräckligt. Som patient kan Du inte förväntas förstå dess information som helhet. Även information såsom peer-reviewed publicerade studier måste ges till patienten. Detta är ett grovt lagbrott som begås dagligen i Sverige, och det borde polisanmälas.

Kvinnors mens påverkas negativt efter vaccination. Utöver detta är det också ett faktum att mRNA förmedlas och sprids via bröstmjölken.

Dokumentet går igenom den icke existerande säkerheten och effektiviteten, dödsfall och allvarligt negativa bieffekter, om hur säkra och effektiva läkemedel undanhållts allmänheten trots att läkare får lov att ge dessa på recept. Läkemedelsföretagen, FoHM, Läkemedelsverket, EMA, FDA och CDC ignorerar detta.

Senaste nytt är hur FDA försöker säga att nekandet och förbudet mot Ivermektin var bara en "rekommendation", det var inget "tvång".

Blodkroppar Förstörs

Röda blodkroppar dysregleras och/eller förstörs efter vaccination.

Pfizers Forskningsfusk

Studierna som FDA:s EUA grundade sig på visade sig vara falska. Se videon här.

Vaccination och Cancer

Inflammation i blodkärlen, vilket accelererar cancer och cancerisering.

Modernas Vaccin

Leder till blodkärlsinflammationer och njurskador. Läs studien.

Studier. Dokument. Granskning.

Öppna varje sektion för att läsa en sammanfattning.


 • Pfizer, Moderna, AstraZeneca EU avtalen Ladda Ner Paketet
  Läs sammanfattning Pris per dos, hur man skrivit under dessa avtal trots vetskapen om att man inte visste om de skulle fungera eller inte, vilka eventuella biverkningar som skulle uppstå, sjukdomar - osv. Varje kontrakt är komplett och skrevs under INNAN varje tillverkare fick sitt EUA av FDA.
 • 1 000+ Peer-Reviewed Studier om Biverkningar Ladda Ner PDF
  Myokardit. Perikardit. Thrombosis. Autoimmun. Tumörer - m.m. En enorm samling med studier som totalt ignoreras av både media (SVT, TV4, Nyhetsmorgon, SR m fl.), politiker, vår regering samt samtliga myndigheter. Att förneka över tusen studier är inte enbart extremt oansvarigt, det är ignorera människors liv - något som din, min, och alla andras läkare skall fokusera på till 100 procent.
 • Läkemedelsverket köpte in doser utan GMP-certifikat Ladda Ner
  Läs sammanfattning Uppgifter visar att Läkemedelsverket godkände import av hundratusentals vaccindoser mot covid-19 som saknade det viktiga certifikatet vars syfte är att säkerställa god tillverkning, som garanterar vaccinets säkerhet. Enligt uppgift från Folkhälsomyndigheten har dessa vaccin getts till svenska medborgare.
 • Att vägra vaccin i vården Ladda Ner
  Läs sammanfattning Elin Larsson Boccato på Högskolan i Halmstad har skrivit en mastersuppsats om konsekvenserna ur ett socialt perspektiv för vårdpersonal som valt bort covidvaccin. Studien bygger på semistrukturerade (halvstrukturerade, ett antal frågor ställs till alla men de intervjuade har också möjlighet att berätta ganska fritt) inspelade intervjuer av 11 sjukvårdsanställda från flera yrkeskategorier, 4 män & 7 kvinnor, 27-59 år gamla. De intervjuade vittnar om hat, mobbning, skvaller och rädsla för att förlora sitt arbete, men också stolthet över att man stått fast vid vad som känts som rätt beslut för en själv.
 • Naturlig immunitet (159) Ladda Ner
  Läs sammanfattning 159 studier totalt från olika delar av världen som alla bekräftar samma sak. Naturlig immunitet är överlägset, och bäst.
 • Cancer pga vaccinetLadda Ner
  Läs sammanfattning Problematiken är "enkel", och därmed tragisk. Genom att försämra immunförsvaret så möjliggör detta att allt som inte fått "bryta ut i kroppen", bryter ut. Detta innebär också att de som redan haft och överlevt sin cancer, med stor sannolikhet får cancer igen.
 • Spikproteinens skada Ladda Ner
  Läs sammanfattning Hur dom infekterar kroppens olika organ, skadar organen, skadar blodet och kroppens olika celler. Hur hjärnan och hjärtat, med mera, påverkas.
 • Vaccinens innehåll Ladda Ner
  Läs sammanfattning Granskning med tusentals förstoring från olika håll i världen. Otroligt intressant att förstå mer om. Den stora frågan om innehållet får ett svar.
 • Medgivande Ladda Ner
  Läs sammanfattning Ett långt dokument med länkar till studier och forskning om blodproppar, stroke, hjärnblödning, hjärtproblem, neurologiska sjukdomdar, nervsystemet - med mera.

Nej till studie

Gunilla Andrew-Nielsen på Läkemedelsverket sa nej till vaccinstudie.

Maddie de Garay

Då 12 år och frisk. Idag sondmatning och rullstol. Artikel i Citiziens Journal.

mRNA i bröstmjölk

September 2022. mRNA sprids och förmedlas via bröstmjölken.

Födda Barn

Barn vars mödrar vaccinerade sig ligger efter i utvecklingen.

Alla EU Avtal

Ladda ner alla EU avtal som ZIP-fil.

Moderna Avtalet med EU

18:e Juni 2020

The signature of this APA which has the form of a framework contract by Stephane Bancel, Managing Director.

Stella Kyrialddes, Commissioner of Health and Food Safety, for the commission on behalf and in the name of participating member states.

AstraZeneca Avtalet med EU

26:e Augusti 2020

AstraZeneca AB, incorporated in Sweden at Kvarnbergagatan 16, 151 85 Södertälje.

The European Commission, business address of rue de la Loi 200, 1049 Brussels, Belgium. On behalf and in the name of the member states of the European Union.

Pfizer Avtalet med EU

20:e November 2020

Nanette Cocero, Global President, Vaccines, Pfizer Biopharmaeeuticals Group, Pfizer Inc.

Stella Kyrialddes, Commissioner of Health and Food Safety, for the commission on behalf and in the name of participating member states.

Betalade För Placebo

2 200 rika personer betalade för att få placebo istället för vaccin. Läs artikeln.

Mask = Fler Dödsfall.

Studie. 35 länder. Istället för minskning så ökade antalet döda. Läs studien.

Remdesivir. Veklury.

Ger livshotande biverkningar, skadar njurarna. Måste förbjudas. Ladda ner PDF.

Uteslutna Grupper.

Pfizers studie uteslöt olika grupper. Läs dessa. En, Två, Tre, Fyra, Fem och Sex.

Säkerhet. Effektivitet.

0.84% säkert är Pfizers "vaccin" mot "covid-19".

Samma budskap nästintill världen över. "Vaccinen mot covid-19 är säkra och effektiva." Är dom verkligen det? Nej. Dom är oerhört skadliga. De mediciner som faktiskt hjälper är oftast förbjudna, eller kostar för mycket. Exempelvis så får en svensk läkare lov att ge Ivermektin på recept, men då läkemedelet inte täcks av högkostnadsskyddet så kostar en behandling cirka 5 000 kronor. Glöm inte: länder med lägst vaccinationsnivå har minst antal döda.

Sprids i Hela Kroppen

Dina organ börjar tillverka spikprotein som skadar dig kropp samtidigt som ditt blod försämras med risk för blodproppar, stroke, myokardit, med mera.

Skadliga Mediciner

Remdesivir (Veklury) är godkänt av FDA och EMA. Sverige använder det. Detta är ett preparat som orsakar skador och som dödar patienter.

Förebyggande Åtgärder

Ivermektin. Förebyggande och som behandling. Det fungerar, men används inte i Sverige. Ivermektin fick nobelpriset 2015 och är 99.99% säkert.

Moderna Sekvensen

2018. CTCCTCGGCGGGCACGTAG. Den återfinns i dagens vaccin.

Hjärnans Blodbarriär

Kan öppna hjärnan för virus, bakterier, cytokiner, m.m. Läs studien.

Nyföddas Immunförsvar

Nyfödda med nedsatt immunförsvar har ökat med 1 000%. Se videon här.

50 Gånger Fler Missfall

Abnormala blödningar, missfall, fostermissbildning - m.m. Läs artikeln.

Förlikning, Men Fortsätt.

Miljarder utbetalt, vilket det är värt då dom fortsätter.

Nigeria, hjärnhinneinflammation, 5 barn döda. Protonix, risk för njurproblem, 55 miljoner dollar. Prempro, 10 000 kvinnor, bröstcancer, 1 miljard dollar. Det är billigare för Pfizer, och andra läkemedelsföretag, att betala för att få fortsätta. Detta är något som svenska folket idag accepterar genom att vaccinera sig mot covid-19.

Historien Upprepas

2009 blev Pfizer dömda att betala 2,3 miljarder dollar i skadestånd. 13 år tidigare förstörde dom barns liv med Trovan i Afrika. Den otillåtna prövningen involverade tester på 200 barn. Dom dömdes att betala 175,000 dollar till vardera fyra familjer.

Plåster på Såren

Det kommer alltid att vara billigare att ingå förlikning, att betala ut skadestånd, att på olika sätt skydda sig - osv. Läkemedelsföretagen tycks tro att pengar löser allt. Dom har totalt ignorerat det viktigaste av allt inom medicin, "Do No Harm".

Sälj Er Själ

Varje medborgare, och framförallt så läkare och sjuksköterskor samt forskare, har ett ansvar gentemot allmänheten. Detta gäller naturligtvis även SÄPO och våra myndigheter, men dom tycks inte bry sig. Vi har alla ett snsvar att granska dessa vaccin och som grupp - göra något åt det. Sälj inte er själ. Säg ifrån. Prata och skriv. Våga vara öppen med det Du vet.