covid19vaccinen.se

en webbplats om covid-19 utan spårning och utan tracking

Lista Över Artiklar

Här hittar du över 1 000 studier och rapporter om vaccinen och de biverkningar och skador dom kan orsaka.

Samtliga EU-avtal finns tillgängliga för nerladdning, samt PDF om medgivande och risker. Granskning sker innan publicering.

Välkommen ❤️

Vaccination av bebisar med covid-19 vaccin ska förhindra typ-1 diabetes

Kan en tidig vaccination mot covid-19 förebygga förstadier till typ 1-diabetes hos barn med förhöjd genetisk risk att utveckla sjukdomen?

Det ska forskare på Skånes universitetssjukhus, Centralsjukhuset Kristianstad och vid Lunds universitet nu försöka ta reda på tillsammans med kollegor från flera andra länder genom att vaccinera små barn.

Enligt forskargruppen bär vissa barn på sjukdomsgener som gör att då de drabbas av ett virus som covid-19 kan deras immunsystem reagera på ett annorlunda sätt.

Vissa barn med en ökad ärftlig risk för diabetes typ 1 som fått covid vid 12 till 18 månaders ålder utvecklar autoimmuniteten som längre fram resulterar i sjukdomen. Nu ska man försöka förhindra detta. Mer om detta finns att läsa på vard.skane.se.

Följande är extern information från vard.skane.se:

Drygt 5 000 barn föds varje år i Sverige med en förhöjd genetisk risk att utveckla autoimmun diabetes, så kallad typ 1-diabetes. Varje år får cirka 900 barn och ungdomar sjukdomen. Vad som utlöser den autoimmuna reaktionen är fortfarande oklart. Många faktorer spelar in för om sjukdomen utvecklas och forskarna har sett att virusinfektioner kan vara en av dem.

– Vi har i tidigare studier sett att det finns en ökad risk för insjuknande i förstadier av typ 1-diabetes, det vill säga att man utvecklar flera autoantikroppar, för de barn som har infekterats med covid-19 i tidiga år. Nu går vi vidare med en interventionsstudie för att se om vaccination kan minska risken, säger Markus Lundgren, överläkare i barn- och ungdomsmedicin på Centralsjukhuset Kristianstad och forskare vid Lunds universitet.

300 barn från Skåne
Studien AVAnT1A är en del av det internationella forskningssamarbetet GPPAD och förutom Sverige medverkar forskare från Tyskland, Belgien och Storbritannien. I studien kommer sammanlagt 2 300 barn att inkluderas, av dessa kommer drygt 300 barn från Skåne.

GPPAD | Global Platform for the Prevention of Autoimmune Diabetes
Samtliga barn rekryteras genom screeningsstudien ASTR1D, där barn med förhöjd genetisk risk att utveckla typ 1-diabetes och celiaki upptäcks genom ett blodprov i samband med födseln.

– Föräldrarna tillfrågas efter screeningen och tillsammans med sitt barn träffar de oss första gången när barnen är tre månader gamla. Då får de all information om studien men vi börjar också följa om barnen får infektioner och hur deras immunförsvar utvecklas. Det gör vi via saliv- och avföringsprov som föräldrarna tar hemma och skickar in till oss, säger Hannah Nenonen, forskningskoordinator inom barnmedicin på Skånes universitetssjukhus.

Första dosen vid sex månader
Detta sker på forskningsmottagningen på Clinical Research Centre, CRC, på sjukhusområdet i Malmö. Hälften av barnen kommer under studien att få tre doser vaccin mot covid-19, hälften får placebo. Den första dosen ges när barnet är sex månader. Forskarna följer sedan barnen i upp till sex år och tittar då på blodsockernivåer och utvecklingen av autoantikroppar.

– Men vi kommer också att se hur små barns immunförsvar fungerar i förhållande till andra infektioner och även titta på utvecklingen av andra sjukdomar, som till exempel celiaki, berättar Markus Lundgren.

– Vi har i tidigare studier sett att det finns en ökad risk för insjuknande i förstadier av typ 1-diabetes, det vill säga att man utvecklar flera autoantikroppar, för de barn som har infekterats med covid-19 i tidiga år. Nu går vi vidare med en interventionsstudie för att se om vaccination kan minska risken.

Markus Lundgren, överläkare i barn- och ungdomsmedicin på Centralsjukhuset Kristianstad och forskare vid Lunds universitet

I den nya internationella forskningsstudien ska 2 300 små barn vaccineras mot covid. De svenska forskarna samarbetar i studien med kollegor från Tyskland, Belgien och Storbritannien.

– Föräldrarna tillfrågas efter screeningen och tillsammans med sitt barn träffar de oss första gången när barnen är tre månader gamla. Då får de all information om studien men vi börjar också följa om barnen får infektioner och hur deras immunförsvar utvecklas. Det gör vi via saliv- och avföringsprov som föräldrarna tar hemma och skickar in till oss, säger Hannah Nenonen, forskningskoordinator inom barnmedicin på Skånes universitetssjukhus.

Pågår till 2030

Hälften av barnen kommer att få tre doser vaccin mot covid-19, hälften får placebo. Den första dosen ges vid sex månaders ålder och forskarna följer sedan barnen i upp till sex år och tittar på blodsockernivåer och utvecklingen av autoantikroppar.

Det är alltså över 1 000 små barn som kommer att få ett faktiskt vaccin, varav frågan blir; vad innehåller egentligen det vaccinet? Anledningen till frågan är enkel: många små barn har dött efter covid-19 vaccination, och föräldrar idag lär inte vara tysta eller strunta i att kontakta media om deras barn dör pga ett experiment som detta, och därav; vad innehåller egentligen detta / dessa vaccin?

Studiens resultatet planeras att presenteras till 2030

– Förhoppningen är att vi genom studien ska bidra till att klargöra sambandet mellan virusinfektioner och utvecklingen av autoantikroppar och typ 1-diabetes

Helena Elding Larsson, verksamhetschef för barnmedicin på Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet

Tusentals studier ignoreras

Att inleda ett experiment såsom detta redan vid spädbarns ålder (tre månader) är otroligt oansvarigt och rent ut sagt, sinnessjukt. Vården, och dessa olika läkare, ignorerar helt och hållet de tusentals studier som tydligt bevisar faran med att vaccinera mot covid-19. Det är nästan som om dom vill göra barnen illa.