COVID19VACCINEN.SE MEDGIVANDE STUDIER AVTAL SÄKERHET FÖRLIKNING BARN Twitter InfoPaket Tidslinjen
MEDGIVANDE STUDIER AVTAL SÄKERHET FÖRLIKNING BARN Twitter InfoPaket Tidslinjen

Den korrekta tidslinjen från 1965 till 2023

Definitioner
========

CoV = Corona Virus. Upptäckt 1965 (Lancet, 1966;1:76-77). Isolerat 1966. Forskningen har pågått sedan dess. 1990 patenterade Pfizer använding av spikproteiner i vaccin, varav spikprotein inte är någonting nytt eller något "nyskapande" på det sätt man ville få det att framstå då man presenterade sitt "vaccin" mot "covid-19".

SARS = GoF labaratorium modifierat CoV i syfte att göra det mer smittsamt och farligt. Man gjorde det även möjligt att förändra diverse olika mänskliga tillstånd.

SARS-CoV-2 = GoF modifierat SARS som fick namnet "Covid-19" då det enligt uppgift "bröt" (det släpptes med flit i syfte att få världen att vilja ta ett "vaccin") ut 2019.

Säkerhet och effektivitet: Pfizer visste redan på 90- och 2000-talet att inga vaccin fungerar mot CoV då det muterar för fort och därmed undgår all form av vaccination. Trots detta har man, under årtionden, sagt och försökt övertala människor att man kan vaccinera bort ett muterande "virus".

Covid-19 "vaccinen": olika typer av så kallade "vaccin" mot "Covid-19" med syfte att göra individen immun.

Budskapet: "Vaccinen" mot "Covid-19" är säkra och effektiva.

Ivermektin: Det mest erkända preparatet i världshistorien med en säkerhetsmarginal på 99.99%. Botade flodblindhet i Afrika. Botade "Covid-19" patogenet i flertalet länder. Ignorerades totalt, vilket är ett brott.

GoF = Gain of Function. En forskningsmetod som används i syfte att modifiera ett virus för att det ska bli mer smittsamt alternativt både mer smittsamt och farligare än vad det var från början. USA patenterade "Coronavirus isolerat från människa" år 2008 i april (patent 7,220,852) och tar därmed över kontrollen för framtida GoF.Inledning

======

CoV, corona virus. Identifierades 1965 och isolerades 1966 som en av de första smittsamma och replikerbara virusmodellerna med förmågan att modifiera mänskliga tillstånd. Det är en variant av det människan kallar för förkylning.

Att det gick att modifiera innebar enorm potential för dom med inflytande, makt och pengar - såsom läkemedelsföretag, media, myndigheter, och olika universitet. För cirka 20 år sedan varnade olika läkare och forskare om CoV GOF (Corona Virus Gain of Function). Varningen förklarade hur enkelt det var, och är, att modifiera CoV i syfte att orska stor sakda hos människor. Varningen ägde rum i EU-parlamentet.

Vidare förklarades också att det kan gå riktigt illa om GoF forskning tillåts att fortsätta. För tjugo år sedan varnades alltså EU, och den 9:e Maj 2023 samlades en panel av erkända läkare och forskare och sa samma sak igen. Det man inte ville säga, men tvingades konstatera var; "Vad var det vi sa?"

Samtalet för tjugo år sedan handlade om huruvida Europa skulle anta Förenta Staternas (USA:s) politik om att tillåta patent på biologiskt framställda material (GoF). Vid den tidpunkten informerades EU-parlamentet och olika företag samt organisationer runt om i världen, om hur det medför allvarliga konsekvenser då man modifierar och därefter använder naturliga virus som ett biologiskt vapen mot mänskligheten. CoV är alltså corona virus medans SARS är den GoF manipulerade versionen av CoV.

Det korrekta händelseförloppet för hur världen introducerades till som det som de senaste tre åren kallats för "covid-19 pandemin", men som i själva verket är något som gjorts mot oss med flit, borde skapa ett stort intresse hos alla.

1966 isolerades CoV och kort därefter insåg man att viruset gick att manipulera/modifiera. Manipulation av CoV är alltså ingenting nytt.

Den "pandemi" vi har blivit lurade att tro på och som sägs ska ha inträffat under de senaste åren, påbörjades alltså redan på 60-talet - oavsett vad WHO eller någon myndighet vill få dig att tro.

1966 användes den allra första corona virus modellen som ett transatlantiskt biologiskt experiment för att manipulera människor. Denna typ av GoF forskning har alltså pågått i nästan 60 år.

1966 är också året för det första transatlantiska datadelningsexperimentet om corona viruset mellan USA och Storbritannien, och 1967 utfördes de första försöken att vaccinera människor med ett modifierat corona virus.

År 1967 utfördes alltså det första vaccinationsexperimentet, vilket var ett brott mot "fördrag om biologiska och kemiska vapen".

Förkylningen förvandlades till en chimär (chimera) på 1970-talet. Mellan 1975, 1976 och 1977 började funderingarna om hur den GoF modifierade versionen kan användas hos grisar och hundar.

1990. Corona viruset som smittämne var ett industriellt problem för två primära industrier; hund- och grisindustrin. Hunduppfödare och grisuppfödare upptäckte att corona viruset skapade gastrointestinala problem - och det är detta som blev grunden för Pfizers första vaccin med spikprotein och ja, dom har patent på det.

År 2020 blev hela världen introducerade till spikprotein och mRNA, som om spikprotein var något nytt. Trots vetskapen om att vaccination mot CoV är totalt meningslöst då det muterar väldigt snabbt på kort tid, så lurades hela världen till att ta dessa preparat i slutet av 2020 och framåt.

Varje publikation om vacciner mot corona virus från 1990 till 2018 (28 år) drog samma slutsats som stycket ovan konstaterar; corona virus undgår vaccination eftersom det muterar väldigt snabbt på kort tid.

Det är allmänt känt sedan länge att vaccinera en befolkning i syfte att komma ut ur en pandemi vars smitta beror på ett muterande virus, är totalt meningslöst. Det har aldrig fungerat.

Mellan 1990 till 2018 så säger och förklarar den publicerade vetenskapen (vilket är definitionen av att följa vetenskapen) att ett vaccin fungerar inte. Läkemedelsföretagen sa samma sak.

Det finns tusentals publicerade studier om detta. Då är frågan, vilka studier ska man läsa? Man ska läsa de studier som inte är finansierade av läkemedelsföretagen för att undvika konflikter i syfte att granska och återskapa för att bevisa deras resultat.

Tusentals publicerade studier, oberoende vetenskaplig forskning, visar otvetydigt att vaccination inte fungerar mot corona virus. Detta inkluderar de ansträngningar som gjorts av Ralph Baric vid University of North Carolina, Chapel Hill i USA, för att modifiera chimären. Dessa vetenskapliga studier har dessutom aldrig ifrågasatts utav någon.

År 2002 patenterade University of North Carolina, Chapel Hill i USA, en "infektiös replikationsdefekt klon" av corona viruset, vilket betyder att det är ett biologiskt vapen. Det betyder att man skapat något som är avsett att rikta in sig på en enskild individ samtidigt som det inte orsakar direkta eller indirekta skador på andra individer.

Patentet som lämnades in 2002, är baserat på det arbete som finansierats av NIAID:s Anthony Fauci mellan 1999 till 2002 vid University of North Carolina, Chapel Hill i USA. Det föregick också den version man påstod kom från en våtmarknad i Kina, med ett år.

Detta innebär och betyder att "viruset" inte kom från en våtmarknad i Wuhan. Det betyder att USA skapat detta i ett laboratorium och för att vara exakt och mer specifik: University of North Carolina, Chapel Hill i USA.

Detta är fakta. USA har konstruerat SARS, vilket innebär och betyder att det är inget naturligt förekommande fenomen. Vad som däremot är naturligt, är det som kallas för en "vanlig förkylning". Det kallas också influensaliknande sjukdom. Det kallas också gastroenterit. Dessa är de naturligt förekommande tillstånden orsakat av corona viruset. SARS är SKAPAT, vilket i sin tur innebär GOF (Gain of Funtion).

Corona viruset, för att förtydliga, är gammalt och vanligt. Det har funnits sedan många årtionden tillbaka. SARS däremot är den forskning som utvecklats för att beväpna en livssystemmodell i syfte att attackera människor, och det blev patenterat 2002.

April, 2003. CDC lämnar in patentet på SARS corona virus isolerat från människor, återigen i strid med de lagar som finns i USA om "biologiska och kemiska vapen", vilket var baserat på en sekvens de laddat ner från Wuhan Institute of Virology (WIV), Kina. Detta är ett tydligt brott och ansökan avslogs. CDC beslutade, efter två misslyckade försök, att muta patentverket och fick slutligen patentet år 2007.

Vidare visar det sig att RT-PCR, som var det test som alla enligt uppgift skulle använda för att identifiera riskerna med corona viruset, faktiskt identifierades som ett bioterroristhot i två EU-sponsrade evenemang i Bryssel år 2002 och 2003, alltså för 20 år sedan.

År 2005 betecknades detta specifikt som en ”plattformsteknik” för bioterrorism, biovapen, och biologisk krigsföring. Det är den officiella klassificeringen från 2005 och framåt.

Låter det som folkhälsa? Känner du dig lurad än?

Vi har alla blivit lurade till att tro att EcoHealth Alliance och DARPA och att alla dessa organisationer är vad vi bör peka på, men vi har uttryckligen uppmanats att ignorera fakta såsom att över 10 miljarder dollar har slussats genom svarta operationer via Anthony Faucis balansräkning för biologiskt försvar. Media har varit tysta, och det har pågått sedan 2005.

År 2014 fick University of North Carolina, Chapel Hill i USA, ett brev från NIAID där det stod att GOF för corona virus in-vivo (i kroppen, inte i labratorium som heter in-vitro) skulle upphävas, men eftersom deras bidrag redan betalats ut fick de ett undantag.

Detta innebär att laboratoriumet för biologiska vapen vid University of North Carolina, Chapel Hill, fick ett undantag från funktionsmoratoriet, så att man år 2016 kunde publicera tidskriftsartikeln där det stod att samma version som redan patenterats var det SARS corona viruset som nu kan spridas mellan människor.

"The Proceedings of the National Academy of Sciences" (auktoritativ vetenskapsjournal) skriver om detta.

Nu är vi framme vid år 2017 och 2018. Det var under denna tid som följande fras blev allmänt vedertagen i forskningssammanhang: "det kommer att ske ett oavsiktligt eller avsiktligt utsläpp av en luftvägspatogen".

Ordet "utsläpp", låter det som ett naturligt fenomen eller som något man gjort med uppsåt och avsikt? Från detta fick värden inom kort erfara "SARS Cov-2", alltså "covid-19".

Fyra gånger i april 2019, sju månader före uppgifterna om patient nummer ett, ändrades fyra patentansökningar från Moderna för att inkludera termen "oavsiktligt eller avsiktligt utsläpp av en respiratorisk patogen" som motivering för att tillverka ett vaccin mot något som inte existerade.

Detta var planerat i förväg så att det i september 2020 skulle finnas en världsomspännande acceptans av en universell vaccinmall. Detta var inhemsk terrorism, vilket konstaterades i National Academy of Sciences förhandlingar 2015 - varav det spreds med flit och drabbade hela världen.

Vetenskapen kapades när de enda frågor som kunde ställas var frågor som var godkända enligt patentskyddet för CDC, FDA, NIH och deras motsvarande organisationer runt om i världen såsom EMA för oss i Europa.

Vi har inte längre oberoende vetenskap och inte heller någon moralisk tillsyn. Det fanns ingen, och finns ingen oberoende samt ekonomiskt oberoende granskningsnämnd som någonsin bemyndigats kring corona virus. Inte sedan 1965.

Moralen upphävdes för medicinska motåtgärder, och i slutändan gick mänskligheten förlorad eftersom vi beslutade att låta det hända. Nu är frågan: "när tänker folket säga nej och våra ledare göra något åt detta?"


Vad säger Pfizer och deras egna dokument?

=============================

I ett 393 sidor långt dokument om farmakovigilans (säkerhetsövervakning för läkemedel) från Pfizer, som begärts ut av EMA, framgår att företaget till och med 19 augusti 2022 registrerat 1,6 miljoner biverkningar för sitt covidvaccin.

Ur dokumentet framgår följande:
* 508 351 individuella rapporter om biverkningar som innehöll 1 597 673 händelser;

* 1/3 av biverkningarna klassificerades som allvarliga, långt över standarden för säkerhetssignaler som vanligtvis ligger på 15%;

* Kvinnor rapporterade tre gånger så många biverkningar som män;

* 60% av fallen rapporterades med antingen "resultat okänt" eller "inte återhämtat", så många av skadorna var inte övergående;

* Det största antalet fall inträffade i åldersgruppen 31-50 år och 92% hade ingen samsjuklighet, vilket gör det mycket sannolikt att det var vaccinet som orsakade en sådan utbredd, plötslig skada.

De 1,6 miljoner biverkningar som Pfizer har observerat är också uppdelade efter kategori och underkategori av sjukdomar och skador. Pfizer registrerade över 10 000 diagnoskategorier, varav många var mycket allvarliga och mycket sällsynta. Några exempel:

* 178 000 fall av reproduktions- eller bröststörningar, inklusive störningar som man inte skulle förvänta sig, t.ex. 506 fall av erektil dysfunktion hos män;

~ 127 000 fall av hjärtsjukdomar, som omfattade cirka 270 kategorier av hjärtskador, inklusive många sällsynta sjukdomar, utöver myokardit;

* 100 000 blod- och lymfatiska sjukdomar, för båda dessa finns det en mängd litteratur som kopplar dem till spikproteinet;

* 77 000 psykiatriska störningar, vilket ger trovärdighet åt Dr. Peter McCulloughs forskning som observerar fallstudier som visar att psykos korrelerar med vaccination;

~ 73 500 fall av 264 kategorier av kärlsjukdomar, många av tillstånden sällsynta;
~ 61 500 biverkningar inom ögonsjukdomar från långt över 100 kategorier, vilket är ovanligt för en vaccinskada;

* 47 000 öronsjukdomar, inklusive nästan 16 000 fall av tinnitus;
* 3 711 fall av tumörer, godartade och elakartade;
* Nästan 700 000 fall av störningar i nervsystemet, hundratals kategorier;
* 225 000 fall av hud- och vävnadssjukdomar;
* 190 000 fall av andningsbesvär.

Peter Doshi, redaktör för BMJ (British Medicial Journal), bad begärde nyligen av FDA att myndigheten skulle uppdatera sin produktinformation om vaccinen mot covid-19. Han ville att dom skulle ville att följande biverkningar skulle finnas med på etiketten: multisystem inflammatory syndrome hos barn, lungemboli, plötslig hjärtdöd, neuropatiska och autonoma störningar, minskad spermiekoncentration, kraftig menstruationsblödning och detektion av vaccin-mRNA i bröstmjölk. Orsakssambandet mellan alla dessa biverkningar och vaccinet stöds av omfattande forskning och undersökningar, och går att läsa om i de system som finns för rapportering av biverkningar.

FDA förnekade orsakssambandet mellan någon av dessa biverkningar och vad som fortfarande kallas för "vaccin", vilket svenska myndigheter i och för sig också gör.